Tag Archive: ทัวร์ไฟไหม้

ทัวร์ไฟไหม้ โปรโมชั่นดี ๆ ที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยว

ทัวร์ไฟไหม้ กลับกลายเป็นทัวร์ที่มีการจัดโปรโมชั่นให้กับนักท่องเที่ยวแต่ละคนได้ทำการเกาะติดกัน ซึ่งถือว่าเป็นทัวร์ดีอีกรูปแบบหนึ่งกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งเป็นการนำที่นั่งที่ขายไม่หมด ใกล้จะถึงวันเดินทางแล้วแต่ทว่าก็ขายไม่ทัน หรือว่าอาจมีการตัดเหมามาแล้ว แต่ทว่ายังไม่หมดในเวลา จึงได้มีการนำมาขายด้วยการลดราคา เพื่อที่จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้น หลากหลายครั้งยอมขายขาดทุน โดยปกติแล้วจะมีคุณภาพ จึงไม่ต่างกับการซื้อในราคาปกติกันเลย แต่อาจมีบางเหตุที่ผู้ขายหรือว่าผู้ให้บริการมีการตัดทอนบริการบางส่วนไป ก็เป็นได้ แต่ทว่าทัวร์ไฟไหม้ที่ทางบริษัทได้มีการนำเสนอปกติแล้วจะเทียบเท่าเข้ากับราคาปกติกันเลย      เป็นการนำที่นั่งที่วางขายไม่หมด ใกล้ถึงวันเดินทางแล้วแต่ทว่าขายไม่ทัน หรือว่าตัดเหมามาแล้ว กลัวว่าขายไม่หมดในเวลา จึงนำมาขายลดราคาเพื่อที่จะสร้างแรงกระตุ้นให้ตลาด หลายๆครั้งยอมขายขาดทุน โดยปกติคุณภาพจึงไม่แตกต่างเข้ากับการซื้อในราคาปกติ แต่ทว่าอาจจะมีบางเหตุที่ผู้ขายหรือว่าผู้ให้บริการตัดทอนบริการบางส่วนไปก็เป็นได้เหมือนกันค่ะ แต่ทัวร์ที่่ทางเรานำเสนอปกติแล้วจะเท่ากันกับราคาปกติค่ะ แต่อย่างไรก็ตามโปรดสอบถามอีกครั้งนะคะ  แต่ทางบางคนอาจมีการสงสัยว่า เพราะอะไรถึงเรียกว่า ทัวร์ไฟไหม้ ซึ่งก็เป็นเงื่อนไขของเวลาที่จะต้องรีบทำการขายให้หมดเร็วที่สุด อย่างกับไฟลนก้น เพราะฉะนั้น โปรต่าง ๆ จึงมีการควบคู่กับการเดินทางที่มีความกระชั้นชิด แบบว่าวางขายไม่ทันกันเลย พร้อมกับราคาที่ค่อนข้างจะถูกกันเป็นพิเศษ แต่ในขณะไม่ได้มีการลดราคาคุณภาพลงกันเลย ที่สำคัญน่าจะมีการเลือกซื้อกับบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น…
Read more

ทัวร์ไฟไหม้ โปรดี ๆ ที่เหมาะกับผู้เดินทาง

ทัวร์ไฟไหม้ กลับกลายเป็นทัวร์ที่มีการจัดโปรโมชั่นให้กับผู้เดินทางแต่ละคนได้ทำการติดตามกัน ซึ่งถือว่าเป็นทัวร์ดีอีกแบบหนึ่งกันเลยก็ว่าได้  ซึ่งคือการนำที่นั่งที่จัดจำหน่ายไม่หมด ใกล้จะถึงวันเดินทางแล้วแต่ว่าก็ขายไม่ทัน หรือว่าคงจะมีการตัดเหมามาแล้ว แต่ว่ายังไม่หมดในเวลา จึงได้มีการนำมาขายด้วยการลดราคา เพื่อเป็นการสร้างสิ่งจูงใจ หลากหลายครั้งยอมจัดจำหน่ายขาดทุน โดยทั่วไปแล้วจะมีคุณภาพ จึงไม่ต่างกับการซื้อในราคาปกติกันเลย แต่คงจะมีบางกรณีที่ผู้ขายหรือว่าผู้ให้บริการมีการตัดทอนงานบริการบางส่วนไป ก็เป็นได้ แต่ว่าทัวร์ไฟไหม้ที่ทางบริษัทได้มีการนำเสนอโดยปกติแล้วจะเทียบเท่ากับราคาปกติกันเลย      คือการนำที่นั่งที่จัดจำหน่ายไม่หมด ใกล้ถึงวันเดินทางแล้วแต่ว่าจัดจำหน่ายไม่ทัน หรือว่าตัดเหมามาแล้ว กลัวว่าจัดจำหน่ายไม่หมดในเวลา จึงนำมาขายลดราคาเพื่อสร้างสิ่งจูงใจให้ตลาด หลายๆครั้งยอมขายขาดทุน โดยทั่วไปคุณภาพจึงไม่แตกต่างกับการซื้อในราคาปกติ แต่ว่าอาจจะมีบางกรณีที่ผู้ขายหรือว่าผู้ให้งานบริการตัดทอนงานบริการบางส่วนไปก็เป็นได้เช่นเดียวกันค่ะ แต่ทัวร์ที่่ทางเราเสนอโดยปกติแล้วจะเทียบเท่ากับราคาปกติค่ะ แต่ถึงอย่างไรโปรดสอบถามอีกครั้งนะค่ะ  แต่ทางบางคนคงจะมีการสงสัยว่า ทำไมถึงเรียกว่า ทัวร์ไฟไหม้ ซึ่งก็เป็นข้อกำหนดของเวลาที่จะต้องรีบทำการจัดจำหน่ายให้หมดเร็วที่สุด อย่างกับไฟลนก้น ดังนั้น โปรต่าง ๆ จึงมีการควบคู่กับการเดินทางที่มีความกระชั้นชิด แบบว่าจำหน่ายไม่ทันกันเลย พร้อมทั้งราคาที่แทบจะถูกกันเป็นพิเศษ แต่ในเวลาที่ไม่ได้มีการลดราคาคุณภาพลงกันเลย ที่สำคัญน่าจะมีการเลือกซื้อกับบริษัททัวร์ที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น…
Read more