Tag Archive: หัวโขน

หัวโขน นนทศิลป์ เปิดให้บริการเช่าสักการะบูชา

หัวโขน ถือว่าเป็นเครื่องใช้ ที่สำหรับใส่บนหัว พร้อมทั้งมีการปกปิดส่วนหน้าที่ ที่มีคล้ายคลึงกับหน้ากาก แต่ทว่าหัวโขนั้นจะมีลักษณะที่มีความแตกต่างกันออกไป ที่จะมีการห่อหุ้มส่วนต่าง ๆ ของหน้าพร้อมทั้งมีส่วนศีรษะที่ดูมิดชิด พร้อมทั้งมีการเจาะช่องให้เป็นรูกลมอีกด้วย     ส่วนที่ตาของหน้ากากนั้น ให้ตรงเข้ากับทางนัยน์ตาของผู้ที่มีการแสดง เพื่อที่ตัวละครแต่ละท่านมองเห็นได้ เพราะหัวโขน นนทศิลป์ ผู้ที่สร้างผลิตชิ้นงานขึ้นมา ถ้าเช่นนั้นมาเกาะติดกันเลยว่าสิ่งที่มักจะเอามาเข้าร่วมพิธีศีรษะครูมีแบบใดบ้าง     1.หัวโขนพระนารายณ์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของพระนารายณ์ ที่เป็นเทพเจ้าของการบริหารพร้อมทั้งคุ้มครองโลก  ซึ่งการตั้งหัวจะต้องมีการต่ำกว่าระอิศวรอีกด้วย 2.หัวโขนพระอินทร์ เป็นเทพเจ้าที่ช่วยเหลือสาธุชน พร้อมทั้งมีการดลบันดาลให้มีฝนตก เพื่อให้เกิดความฉ่ำ ให้กับพืชผลของแผ่นดินไทย แต่ภายในการตั้งศีรษะ จะต้องมีการตั้งต่ำกว่าพระอิศวร พระพรหม พร้อมกับระนารายณ์   3.พระวิสสุกรรม ใช้แทนสัญลักษณ์ ที่เป็นเทพเจ้าแห่งการช่าง ที่ไม่มีความเกี่ยวกับละครชาตรีแต่อย่างใด  แต่ทว่าควรตั้งหัวลดลงมาจากพระอิศวร …
Read more