Tag Archive: แบตไอโฟน 6

มากหลายตัวปัญหา กับ แบตiphone 6 หมดเร็วหรือว่าคุณใช้งานแบบฟุ่มเฟือย

หลายคนที่เลือกใช้งานiphone 6 มักจะเรียกร้องและแสดงถึงปัญหาที่ว่า แบตไอโฟน 6 มีลักษณะหมดเร็ว แม้ว่าไม่ได้ใช้งานเท่าใดนัก แต่อันที่จริง คุณควรสังเกตiphoneและการทำงานของโทรศัพท์ของคุณก่อนว่า แรกเริ่มที่คุณได้คัดเลือกซื้อมาใช้งานนั้น แบตของคุณมีพลังงานมากน้อยขนาดไหน เวลาชาร์จ แบตของคุณจะเต็มเร็วหรือเปล่า และมีอาการสวิงไปสวิงมาหรือเปล่า ซึ่งความไม่คงที่นำมาสู่ความไม่แน่นอนนี้ อาจจะเป็นปัญหาที่คุณสามารถตรวจดูได้ตั้งแต่แรกเริ่ม     หรือไม่ คุณอาจทำการทดสอบแบตไอโฟน 6 และรุ่นอื่น ๆ ด้วยการทดสอบขั้นต้นก่อนว่า แบตของคุณนั้น มีปัญหาหรือไม่ยังไง โดยที่คุณไปที่ตั้งค่า เลือกทั่วไป และเลือกการใช้งาน  ต่อจากนั้นให้เลื่อนลงมาดูเวลาข้างล่างสุด  ให้ทำการจดเวลาการใช้งาน และ เวลาเปิดเครื่องรอใช้งาน   หลังจากนั้นให้คุณทำการกดปุ่มล็อคเครื่อง  หลังจากนั้นปล่อยเครื่องไว้ประมาณ 5 นาที  ซึ่งหากว่าคุณกลับมาดูเวลาข้างใน Usage…
Read more